Liberty Square on Remembrance day of Armenian Genocide
Print Email to a friend

777Source Publication:
Source: http://unzipped.blogspot.com/2008/04/liberty-sq-on-remembrance-day-of.html
Name: Գուրգեն
Comment: Շատ ցավալի է այն փաստը, որ այսքանից հետո ղեկավարությունը դեռ իր ժողովրդի դիմաց պատրաստվում է նորից ուժ գործադրել
Comments:
Submit